Awardees

YEAR (DR.) K.C. KANDHARI MEMORIAL AWARD (DR.) SARDARI LAL MEMORIAL AWARD BEST CME AWARD WINNER REVOLVING TROPHY IADVL-DSB ORATIONS
1994 DR. YASHODHARA SHARMA
1995 DR. RAJ NARAYAN
1996 DR. J.S.PASRICHA DR. SHELA AGARWAL
1997 DR. J.S.MEHATA DR. R.S.MISHRA DR. PASCHAL D’SOUZA
1998 (BRIG.) DR. P.N.ARORA DR. B.M.S.BEDI DR. ANITA NAGIA
1999 DR. H.K.KAR DR. M.C.BARUAH DR. SUJAY KHANDPUR
2000 DR. RAJ KUBBA DR. R.C.SHARMA DR. DEEPIKA PANDHI
2001 DR.(COL.) S.K.SYAL DR. D.D.GANGULI DR. ATUL M. KOCHHAR
2002 DR. L.K.BHUTANI DR. R.K.PANDHI DR. CHANDER GROVER KUBBA
2003 DR. K.C.VERMA DR. R.V.KORANNE DR. RAKHEE CHOUKHANY
2004 DR. R.P.GUPTA DR. SANJIV KANDHARI DR. AMIT LUTHRA
2005 DR. VIJAY K. GARG DR. J.A.SUNDARAM DR. ALKA GOYAL
2006 DR. R.K.JAIN DR. NEENA KHANNA DR. KOMAL AGGARWAL
2007 DR. V.N.SEHGAL DR. KAUSHAL K. VERMA DR. VIVEK NAIR
2008 DR. H.S.GIRGLA DR. S.B.SRIVASTAVA DR. SIDDHARTH SONTHALIA
2009 DR. V.K.UPADHYAYA DR. RAM CHANDER DR. SHALINI MALHOTRA
2010 DR. V. RAMESH DR. ARCHANA SINGAL DR. NEHA KUMAR
2011 DR. M.RAMAM DR. ANIL GANJOO DR. RUCHI GUPTA
2012 DR. S.N.BHATTACHARYA DR. VIBHU MENDIRATTA DR. RAHUL ARORA
2013 DR. V.K.SHARMA DR. RAMJI GUPTA DR. KAVITA BISHARWAL
2014 DR. A.K.SAXENA DR. MUKESH GIRDHAR DR. URMI KHANNA
2015 DR. NITI KHUNGER DR. ATUL MOHAN KOCHHAR
2016 DR. PASCHAL D’SOUZA DR. VINOD KHURANA
2017 DR. BINOD KHAITAN DR. DEEPIKA PANDHI DR. SWETA SUBHADARSHINI GUPTA DR. V.K.SHARMA
2018 DR. SUJAY KHANDPUR DR. POONAMM PURI DR. AASTHA GUPTA DR. H.K.KAR
2019 DR. VINEET RELHAN DR. RISHI PARASHAR DR. NARAYANAN A. DR. RASHMI SARKAR
2020 DR. RASHMI SARKAR DR. KABIR SARDANA DR. NEHA TANEJA Dr.NEENA KHANNA